ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Порядок перерахунку пенсій військовослужбовцям регулюється ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII (далі – ЗУ № 2262-XII), Постановою КМУ «Про затвердження порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"від 13.02.2008 № 45(далі - Порядок N 45),Постанова Правління Пенсійного фонду України «Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 30.01.2007 N 3-1 (далі - Порядок № 3-1).

Відповідно до ч.1 ст.49 ЗУ № 2262-XII пенсію призначають органи Пенсійного фонду України. Згідно з ч. 1 ЗУ № 2262-XII, перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Відповідно до ст. 63  ЗУ № 2262-XII, у Порядку № 45 визначено процедуру перерахунку пенсій та належні для цього підстави. Пунктом 1 Порядку N 45 встановлено, що перерахунок раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

Отже, відповідно до ЗУ № 2262-XII пенсії підлягають перерахунку у зв'язку:

- зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством (стаття 63 Закону);

- або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

Питання щодо подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗУ № 2262-XII регулює Порядок № 3-1. Відповідно до п. 23 Порядку № 3-1 перерахунок раніше призначених пенсій проводиться органами, що призначають пенсії, в порядку, установленому статтею 63 ЗУ № 2262-XII. Пенсіонери подають органам, що призначають пенсії, додаткові документи, які дають право на підвищення пенсії. Згідно з п. 24 Порядку N 3-1 про виникнення підстав для проведення перерахунку пенсій згідно зі статтею 63 ЗУ № 2262-XII уповноважені структурні підрозділи зобов'язані у п'ятиденний строк після прийняття відповідного нормативно-правового акта, на підставі якого змінюється хоча б один з видів грошового забезпечення для відповідних категорій осіб, або у зв'язку з уведенням для зазначених категорій військовослужбовців нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, повідомити про це орган, що призначає пенсії.

Органи, що призначають пенсії, протягом 5 робочих днів після надходження такого повідомлення подають до відповідних уповноважених структурних підрозділів списки осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії. Після одержання списків осіб уповноважені структурні підрозділи зазначають у них зміни розмірів грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених пенсій і в п'ятиденний строк після надходження передають їх до відповідних органів, що призначають пенсії. Водночас, абзацом 1 пункту 4 Порядку N 3-1 встановлено, що заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за місцем проживання, а при необхідності - його законним представником за місцем його проживання.

Таким чином, підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок раніше призначених пенсій, може бути як відповідна заява пенсіонера та додані до неї документи, так і рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України, про що державні органи, визначені Порядком проведення перерахунку, повідомляють орган Пенсійного фонду України.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним судом України у постанові від 22.04.2014 (справа 21-484а13) та від 13.07.2016 (справа 638/2700/14-а), які з врахуванням вимог ст. 244-2 КАС України є обов'язковими для врахування судами при розгляді справ у подібних правовідносинах.

Згідно з п. 4 Порядку N 45 перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені ч.2,3 ст. 51 ЗУ № 2262-XII. Згідно з ч. 2 ст. 51 ЗУ № 2262-XII перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Отже, після розкриття питання перерахунку пенсій військовослужбовцям, необхідно визначити розмір перерахованих виплат. Відповідно до Постанови КМУ «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» від 21.02.2018 р. №103 (далі – Постанова 103). Згідно п. 1 Постанови № 103 підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) проводитимуть із 01.01.2018 р. у таких розмірах:

з 01.01.2018 р. - 50 %;

з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. - 75 %;

з 01.01.2020 р. - 100 % суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01.03.2018 р.

 

У разі виникнення питань з даної теми або інших юридичних питань, звертайтесь до Юридичної компанії «ЮРСЕРВІС».

Наші юристи готові допомогти Вам та знайти найкращий спосіб вирішення Вашої проблеми.

Контактні телефони: (068) 258- 0-258, (097)8 -258 -258,

0-800- 300 -778.

З повагою,

ЮК «ЮРСЕРВІС»

адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 39/307.

e-mail: 258258map@gmail.com